Tìm cửa hàng bán đỉnh đồng ngũ sắc do nghệ nhân chế tác

ĐỈNH ĐỒNG NGÚ SẮC

Đồ thờ cúng ngũ sắc Đồ thờ cúng bằng đồng do các nghệ nhân Đồ đồng việt chế tác thủ công mỹ nghệ bằng tay 100% từ nguyên liệu đồng đỏ,được khảm chữ Bạc trắng,chữ vàng 9999, họa tiết khảm nhiều đồng đen quý hiếm,đồng xanh để tạo thành những hoa văn sắc nét,ý nghĩa …