Thế nào gọi là đỉnh thờ cúng ngũ sắc và cách chế tác đồng ngũ sắc

bộ tam sự ngũ sự đồng ngũ sắc thờ gia tiên

Thế nào gọi là đỉnh đồng ngũ sắc,bộ đồ thờ cúng ngũ sắc có mấy màu và quy trình chế tác thế nào,mời quý vị cùng đồ đồng việt tìm hiểu về những sản phẩm đồ đồng ngũ sắc,tượng đồng,đỉnh đồng khảm như thế nào? Bộ đỉnh đồng ngũ sắc gồm 5 món,chế tác thành 5 …