Phân biệt sự khác nhau giữa bát hương linh và không linh

Phân biệt sự khác nhau giữa bát hương linh và không linh

Bát hương được xem là trung tâm thờ cúng, nơi người âm quay về và ngự trị để phù hộ con cháu. Bát hương linh sẽ giúp ông bà, tổ tiên trở về khi thắp hương và ngược lại. Vậy làm thể nào để biết được bát hương linh hay không linh? Cùng xưởng đúc tượng phật đồ đồng Việt tìm hiểu qua một số thông tin sau:

Phân biệt sự khác nhau giữa bát hương linh và không linh

Phân biệt bát hương linh và không linh

Thế nào là một bát hương linh

  • Một bát hương linh thì khi thắp hương, người được thờ cúng, được con cháu thắp hương sẽ về.
  • Bát hương không linh là bát hương không được người thờ chấp nhận, nên khi thắp hương thì không về.

Làm sao biết bát hương không linh?

Điều này là một điều khó khăn. Gia chủ nếu không có công quyền năng đặc dị thì không thể biết. Phải nhờ người có công quyền năng kiểm tra tính linh của bát hương. Điều này nhờ vào người có khả năng. Thông thường người này có khả năng mời người được thờ về. Nếu không thấy về thì bằng công quyền năng triệu về để hỏi.

Vì sao bát hương không linh?

Bát hương không linh có thể xảy ra do một số trường hợp sau:

– Bát hương bị yểm âm binh:

Các âm binh thường cậy thế điện mà gây cản trở cho người được thờ về bàn thờ. Có âm binh còn bắt Thần linh, Gia tiên lạy mình mới cho vào. Nhẹ hơn thì bắt chia lộc lễ. Thần linh gia tiên không chịu nên không về. Kết quả là gia chủ chỉ thờ âm binh mà thôi. Thường các bát hương này do các thầy cô đồng có điện thờ bốc. Các thầy cô đồng này đã yểm âm binh trong điện của mình vào bát hương. Có khi còn chôn bùa yểm âm binh dưới nền nhà hoặc dán trên. Hậu quả là Thần linh và Gia tiên đều không chấp nhận bát hương này (nhưng gia chủ không biết).

– Bát hương ghi dị hiệu không đúng:

Thí dụ bát hương thờ Thần linh Thổ công lại ghi nhầm thờ người nào đó trong họ. Hoặc Dị hiệu ghi thờ quá nhiều người, trở nên lôm côm. Điều này gặp ở bất cứ người nào bốc bát hương: Thầy, cô, nhà chùa đều có thể phạm. Nhiều khi chỉ là vô tình khi bốc nhiều bát hương đã bỏ nhầm Dị hiệu nó sang bát hương kia.

– Trong bát hương không có Dị hiệu.

Nhiều bát hương ở các nhà không có Dị hiệu bên trong. Rất nhiều các bàn thờ Thần tài ở các cửa hàng không ghi Dị hiệu thờ ai làm Thần tài.

Bát hương linh hay không linh còn do tâm của người bốc bát hương và cách thờ cúng của người trần gian. Chính vì thế cần xác định được nguyên nhân để mời thầy cúng, thầy tâm linh để hóa giải cho việc này. Chú ý đến việc thờ cúng, tượng đồng phật di lặc và các loại đồ thờ cúng trong nhà để tránh những điều không may trong gia đình

Tags: quà tặng bằng đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *