Ý nghĩa của hệ thống tượng thờ trong nhà chùa Phật giáo Bắc Tông

y-nghia-cua-thong-tuong-tho-trong-chua-mien-bac

Mỗi tông phái trong Phật giáo có những đặc điểm riêng. Phật giáo Bắc tông nhằm chỉ Tông phái Phật giáo ở phía Bắc Việt Nam. Với hệ thống tượng thờ theo một quy định và cách bố trí mang ý nghĩa khác nhau. Cùng chúng tôi tìm hiểu cách bố trí này thông qua …